I. Szervezeti, személyzeti adatok
1.1.-1.5. Kapcsolat, szervezet, vezetők
1.6. A felügyelt költségvetési szervek
1.7.-1.8 Gazdálkodó szervezetek
1.9. Költségvetési szervek
1.10. Lapok
1.11. Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést gyakorló szerv

II. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok
2.1. A szerv alaptevékenysége, feladat- és hatásköre
2.4. A hatósági ügyek intézésének rendjével kapcsolatos adatok
2.5. Közszolgáltatások
2.6. A szerv nyilvántartásai
2.9. Döntéshozatal, ülések
2.8. A szerv döntései, koncepciók, tervezetek, javaslatok
2.7. Nyilvános kiadványok
2.10. Hirdetmények
2.11. Pályázatok
2.12. Vizsgálatok, ellenőrzések listája
2.13. Közérdekű adatok igénylése
2.14-2.15. Közzétételi listák

III. Gazdálkodási adatok
3.1. Költségvetések, beszámolók
3.2. Létszám és személyi adatok
3.3. Támogatások
3.4. Vagyonnal történő gazdálkodás
3.5. Pályázati kiírások, pályázati eredmények
3.7. EU támogatásával megvalósuló fejlesztések
3.8. Közbeszerzések