Nyomtatás

Kozármisleny Város Önkormányzat Képviselő-testülete tájékoztatja a lakosságot, hogy 35/2018.(III.20.) Ök. sz. határozataival Kozármisleny város településrendezési eszközeinek módosítását határozta el.

Jelen, a településrendezési tervek 2018. évi 1. számú módosítása, egyetlen módosítási szándékot tartalmaz.

A kidolgozott módosítási dokumentációt Kozármisleny város honlapjáról az alábbi helyről töltheti le: http://www.kozarmisleny.hu/index.php/dokumentumtar

A módosítási eljárás, a módosítások tartalma alapján, egyszerűsített eljárás szabályai szerint történik.

A képviselő-testület a településrendezési eszközök lakossággal, érdekképviseleti-, civil- és gazdálkodó szervezetekkel történő egyeztetésének szabályait a tervezés megindítása előtt, 5/2017. (III.22.) önkormányzati rendelettel elfogadott szabályok szerint határozta meg.

Előzőek megismerése alapján, ezúton kérem, hogy amennyiben a módosítások tartalmával kapcsolatban véleménye, észrevétele van, azt 15 napon belül (2018. április 27-ig.) írásban a polgármesternek címezve, postai úton vagy elektronikus formában küldje meg.

Kozármisleny, 2018. április 11.

dr. Biró Károly s.k.
polgármester