Nyomtatás

MEGHÍVÓ

Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testülete

2019. december 17. napján (kedd) 17.30 órakor tartandó ülésére

Az ülés helye: Városháza, tanácskozóterem (Kozármisleny, Pécsi u. 124.)

Napirendi pontok:

1.) Tájékoztató lejárt határidejű határozatokról Előterjesztő: dr. Biró Károly, polgármester

2.) Döntés a TreeMission Klíma-és Környezetvédő Innovációs Egyesülettel történő együttműködésről Előterjesztő: dr. Biró Károly, polgármester, dr. Kállai Sándor, bizottsági elnök

3.) Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi közművelődési feladatok ellátásáról szóló önkormányzati rendelete megtárgyalása Előterjesztő: dr. Biró Károly, polgármester; Baka Sára ügyvezető; Tarcsay Gyöngyvér, bizottsági elnök

4.) Döntés a Kozármislenyi Művelődési Központ és Könyvtár Nonprofit Kft. törzstőke emeléséről Előterjesztő: dr. Biró Károly, polgármester, dr. Kállai Sándor, bizottsági elnök; Baka Sára, ügyvezető

5.) Döntés a Kozármislenyi Művelődési Központ és Könyvtár Nonprofit Kft. felügyelőbizottságának tagjairól Előterjesztő: dr. Biró Károly, polgármester, dr. Kállai Sándor, bizottsági elnök; Baka Sára, ügyvezető

6.) Döntés a Kozármislenyi Művelődési Központ és Könyvtár Nonprofit Kft. dolgozóinak év végi jutalmazásáról Előterjesztő: dr. Biró Károly, polgármester, dr. Kállai Sándor, bizottsági elnök; Baka Sára, ügyvezető

7.) Döntés Kozármisleny Város Településfejlesztéséért Szolgáltató Nonprofit Kft. felügyelőbizottságának tagjairól Előterjesztő: dr. Biró Károly, polgármester, dr. Kállai Sándor, bizottsági elnök; Barics Arnold, ügyvezető

8.) Döntés a Kozármisleny Város Településfejlesztéséért Szolgáltató Nonprofit Kft. dolgozóinak év végi jutalmazásáról Előterjesztő: dr. Biró Károly, polgármester, dr. Kállai Sándor, bizottsági elnök; Barics Arnold, ügyvezető

9.) Döntés Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2020. évi munkatervéről Előterjesztő: dr. Biró Károly, polgármester; dr. Korossy Ildikó, jegyző

10.) Döntés a bölcsőde-orvosi feladatellátás finanszírozásáról Előterjesztő: dr. Biró Károly, polgármester, dr. Kállai Sándor, bizottsági elnök

11.) Döntés a Kozármisleny, 3258 hrsz-ú ingatlan adásvételi szerződésének módosításáról Előterjesztő: dr. Biró Károly, polgármester, dr. Kállai Sándor, bizottsági elnök

12.) Döntés elővásárlási jogról történő lemondásról Előterjesztő: dr. Biró Károly, polgármester, dr. Kállai Sándor, bizottsági elnök

13.) Döntés a Janikovszky Éva Általános Iskola tornatermének karbantartási feladatairól Előterjesztő: dr. Biró Károly, polgármester, dr. Kállai Sándor, bizottsági elnök

14.) Döntés az „Erdősítés támogatása” (Felhívás kódszáma: VP5- 8.1.1-16) pályázat benyújtásáról

15.) Döntés a „Zöld város pályázattal kapcsolatosan: „19 férőhelyes parkoló” (2. részajánlati kör) közbeszerzési eljárás nyertes ajánlattevőjéről és a „Vendéglátóhely kialakítása” projektelem (1. részajánlati kör) közbeszerzési eljárásának újraindításáról

16.) Döntés földbérleti- és haszonbérleti szerződés meghosszabbításáról Előterjesztő: dr. Biró Károly, polgármester, dr. Kállai Sándor, bizottsági elnök

17.) Döntés földbérleti szerződés meghosszabbításáról Előterjesztő: dr. Biró Károly, polgármester, dr. Kállai Sándor, bizottsági elnök

18.) Döntés 6,8 ha területre vonatkozó földbérleti szerződés meghosszabbításáról Előterjesztő: dr. Biró Károly, polgármester, dr. Kállai Sándor, bizottsági elnök

19.) Döntés Újtelep buszmegálló polikarbonáttal történő borítására vonatkozó kérelemről Előterjesztő: dr. Biró Károly, polgármester; dr. Kállai Sándor, bizottsági elnök

20.) Döntés a helyi televíziós szolgáltatás és írott média megjelentetésére kiírt pályázati eljárásról Előterjesztő: dr. Biró Károly, polgármester; dr. Kállai Sándor, bizottsági elnök; Tarcsay Gyöngyvér, bizottsági elnök

21.) Döntés Szabó Lőrinc utcában közvilágítás létesítésről, utcanévtábla kihelyezéséről, szilárd burkolattal ellátott út kiépítésre vonatkozó kérelemről Előterjesztő: dr. Biró Károly, polgármester, dr. Kállai Sándor, bizottsági elnök

22.) Döntés a Kozármislenyi Közös Önkormányzati Hivatalnál alkalmazott illetményalapról Előterjesztő: dr. Biró Károly, polgármester, dr. Kállai Sándor, bizottsági elnök

23.) Döntés a Tornádó TSE kérelméről Előterjesztő: dr. Biró Károly, polgármester, dr. Kállai Sándor, bizottsági elnök

24.) Döntés a képviselők tiszteletdíjáról és költségtérítéséről szóló 6/2015. (II.27.) önkormányzati rendeletről. A Baranya Megyei Kormányhivatal törvényességi felhívásainak megtárgyalása Előterjesztő: dr. Korossy Ildikó, jegyző

25.) Egyebek

Kozármisleny, 2019. december 6.

dr. Biró Károly sk.
polgármester