Kozármisleny Online

Kozármisleny Online Hírek

Slideshow Image
Hungarian Croatian English Finnish German Romanian

Cikkek a bama.hu oldalról

bama - Helyi hírek

Helyi hírek

Hírek

Tájékoztató a kutak vízjogi fennmaradási, jegyzői engedélyezési eljárásáról

Tájékoztató a kutak vízjogi fennmaradási, jegyzői engedélyezési eljárásáról

A hatályos jogi szabályozás - a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény, valamint a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet - alapján a vízjogi létesítési engedély nélkül megépített vízilétesítményekre - az ásott és fúrt kutakra vízjogi fennmaradási engedélyt kell kérni az építtetőnek.

A rendelkezés szerint az építtető (tulajdonos) mentesül a vízgazdálkodási bírság fizetése alól abban az esetben, ha a 2016. június 4. napját megelőzően engedély nélkül létesített kutakra legkésőbb 2018. december 31-ig fennmaradási engedélyt kér.

 

A települési önkormányzat jegyzőjének engedélye szükséges az olyan kút létesítéséhez, üzemeltetéséhez, fennmaradásához és megszüntetéséhez, amely a következő feltételeket együttesen teljesíti:

• a kormányrendelet szerinti védőterület, valamint karszt- vagy rétegvízkészlet igénybevétele, érintése nélkül, és 500 m3 /év vízigénybevételt meg nem haladóan kizárólag talajvízkészlet vagy parti szűrésű vízkészlet felhasználásával üzemel,
• épülettel vagy annak építésére jogosító hatósági határozattal, egyszerű bejelentéssel rendelkező ingatlanon van, és magánszemélyek részéről a házi ivóvízigény és a háztartási igények kielégítését szolgálja, és
nem gazdasági célú vízigény.

Minden egyéb vízilétesítmény esetében a Katasztrófavédelmi Igazgatóság dönt az engedélyről.

A kút jegyzői engedélyezésének feltétele:

• a kitermelt víz használata során keletkező szennyvíznek a környezetet nem veszélyeztető módon való elhelyezése,
• a kormányrendelet szerinti követelmények maradéktalan teljesítése,
a fúrt kút fennmaradásának engedélyezése esetén - az illetékes vízügyi hatóságnak szakértőként történő bevonásával - annak megállapítása, hogy a kút nem veszélyezteti a vízkészletek védelméhez fűződő érdekeket.

Az engedélyezési eljárás ügymenete:

• A vízjogi fennmaradási engedélyre vonatkozó kérelem nyomtatvány benyújtása

A kérelemhez mellékelni kell:

• Műszaki adatlapot
• A tényleges megvalósulási állapotot tartalmazó egyszerű, legalább A/4 méretű, akár a kérelmező által elkészített tervet
• Eljárási illeték: 5.000 Ft értékű illetékbélyeg

A kérelem benyújtható: Kozármislenyi Közös Önkormányzati Hivatal 7761 Kozármisleny, Pécsi u. 124.

Az engedélyezési eljárás dokumentációja letölthető a www.kozarmisleny.hu oldalról

Ásott kút adatlap

Fúrt kút adatlap

Műszaki adatlap

Kérelem fennmaradási engedélyhez