Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testülete megalkotta a közterületi fűnyírás támogatásáról szóló 15/2017. (VII.19.) önkormányzati rendeletét. A rendelet megalkotásával a Képviselő-testület azokat a kozármislenyi lakosokat kívánja támogatni, akik koruk, egészségi állapotuk, illetve családi körülményeik okán a magántulajdonú ingatlanukkal határos, a közútig terjedő előtti közterületek rendben tartásáról (fűnyírás) gondoskodni nem tudnak.

Így, a rendelet alapján, a Képviselő-testület természetbeni támogatásban részesíti azt a kozármislenyi lakos kérelmezőt, aki mozgáskorlátozottsága, kora, vagy egészségi állapota miatt nem képes az általa életvitel-szerűen lakott ingatlannal határos, a közútig terjedő zöldterület karbantartására (fűnyírás) és a településen nem él olyan közeli hozzátartozója, aki a fűnyírást helyette el tudná végezni. A támogatásra jogosult személynél a Kozármisleny Településfejlesztéséért Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság végzi el a fűnyírást.

Az igénylő nyomtatvány a dokumentumtárban található

További információ

Teak