Tisztelt kozármislenyi lakosok!

Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 2017. szeptember 19. napján megtartott ülésén fogadta el a temetőkről és a temetkezés rendjéről szóló önkormányzati rendeletét. Ezzel együtt a Képviselő-testület felülvizsgálta és megújította a Mammel-Mementó Temetkezési és Szolgáltató Kft-vel a temetők üzemeltetésére vonatkozóan megkötött kegyeleti közszolgáltatási szerződését is, melyet néhány pontban módosított.

Tájékoztatásul közöljük a rendelet, valamint a szerződés -lakosságot érintő- legfontosabb rendelkezéseit:

1.       A temetkezéssel kapcsolatos valamennyi adminisztratív ügyintézés a Mammel-Mementó Temetkezési és Szolgáltató Kft. ügyfélfogadási helyén, a Pécs, Szabadság u. 23. sz. alatt történik, a sírhely megváltási és újraváltási díjakat is ott lehet befizetni.

 

2.       A sírhely megváltási (újraváltási) díjak mértéke nem változott, azok az alábbiak:

 

Megnevezés

Díj

Felnőtt egyes sírhely

15.000,-Ft (25 év)

Felnőtt dupla sírhely

30.000,-Ft (25 év)

Gyermek sírhely

0,-Ft (25 év)

Urnasírhely

8.000,-Ft (10 év)

Urnafülke

40.000,-Ft (10 év)

Sírbolthely

40.000,-Ft (60 év)

 

3.       A köztemető nyitva tartása:

a)        téli nyitva tartás: 8.00 – 17.00

b)        nyári nyitva tartás: 7.00 – 20.00

(A téli nyitva tartás november 3. napjától – március 31. napjáig, míg a nyári nyitva tartás április 1. napjától – november 2. napjáig tart.)

 

4.       A köztemetők rendjére vonatkozó legfontosabb előírások:

-A temetőben a temető látogatói csak a kegyelet gyakorlásához szükséges tárgyakat helyezhetnek el.

-A temetési helyeken keletkezett hulladékot az arra kijelölt hulladéktároló edényekben kell lerakni.

-A temetési helyekre, valamint azok közé fás szárú növény ültetése nem megengedett.

-A temetési helyek kerítéssel nem határolhatók körül.

-A temetési helyeken a gyertyák, mécsesek elhelyezésénél fokozott gondossággal kell eljárni. Amennyiben a nem megfelelően körültekintő magatartás miatt kár keletkezik, a károkozó a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint felelősséggel tartozik.

-A köztemetőben mindenkinek a hely csendjének, a kegyeletnek megfelelő magatartást kötelező tanúsítani. A köztemetőbe látogatónak az oda nem illő beszédtől, illetve öltözéktől tartózkodnia kell.

-A köztemető látogató – sírgondozás céljára – a vizet ingyenesen használhatja.

-A sírhely gondozása úgy végezhető, hogy más elhunyt hozzátartozójának, illetve más látogatónak kegyeleti érzéseit ne sértse, sírgondozásában ne akadályozza.

-Tilos a sírhely környékét felásni, a talajt elhordani, vagy sírfeltöltésre használni.

-A sírhely tulajdonosa köteles a sírhely gondozását, gyomtalanítását rendszeresen elvégezni, rendben tartásáról folyamatosan gondoskodni.

-A köztemető területén 12 éven aluli gyermek csak felnőtt felügyelete mellett tartózkodhat. A gyermek által okozott károkért a kísérő felnőtt tartozik felelősséggel.

-A köztemető területén a hirdetőtáblán kívül vállalkozói reklámot, hirdetést elhelyezni nem megengedett.

-A temetőbe gépjárművel, motorkerékpárral, kerékpárral behajtani és ott közlekedni - a (2) bekezdésben meghatározottak kivételével- nem szabad.

-A kegyeletgyakorláshoz szükséges időtartamra a mozgáskorlátozott és idős kora miatt mozgásában akadályozott személyt szállító jármű a temetőbe behajthat, és ott közlekedhet.

-A temetőbe kutyát –a vakvezető kutya kivételével- bevinni nem lehet.

 

Az önkormányzati rendelet és a kegyeleti közszolgáltatási szerződés teljes szövege megtalálható a www.kozarmisleny.hu dokumentumtárában hatalyos rendeletek cím alatt.

 

Kozármisleny, 2017. szeptember 26.

dr. Korossy Ildikó,
jegyző

Teak