Kozármisleny Online

ajanlatkeresek

Slideshow Image

Ajánlatkérések

Ajánlatkérés - Kozármisleny Város Önkormányzata számára média megjelenés biztosítására


Ajánlatkérés - Kozármislenyi Janikovszky Éva Általános iskola belső udvara, illetve az iskola és az óvoda közti füves térség sport és játékudvar fejlesztése. (lejárt)


Ajánlatkérés - Integrált Településfejlesztési Stratégia készítése Kozármisleny Város Önkormányzata részére (lejárt)


Ajánlatkérés - Kozármislenyi Janikovszky Éva Általános Iskola takarítása (lejárt)


Ajánlatkérés - Kozármisleny, Széchenyi u. új lakóterületen további 84 telek előközművesítése tervezési munkái

Térképmelléklet (lejárt)


Ajánlatkérés - Kozármisleny Város területén közvilágítási aktív elemek emeltszintű karbantartására

Tájékoztatás ajánlatbontási időpont módosításáról (lejárt)


Ajánlatkérés - Janikovszky Éva Általános Iskola takarítás

Tájékoztatás ajánlatbontási időpont módosításáról (lejárt)


Ajánlatkérés - Kozármisleny, Műfüves „Lurkópálya” részleges áthelyezése (lejárt)


Ajánlatkérés - Kozármisleny, József A. u. vége és a 578 sz. út közötti kövesút kátyúzására (lejárt)


Ajánlatkérés - Kozármisleny, Kamilla u. nyugati oldali telkei mögötti terület csapadékvíz elvezetés kivitelezésére (lejárt)


Ajánlatkérés - Kozármisleny Város Önkormányzata számára média megjelenés biztosítására (lejárt)


Ajánlatkérés - Kozármisleny, Rózsa u. 1. és 3. sz. ingatlannal szemben lévő 2928/16 és 2932/1 hrsz. alatti ingatlanokon a játszótér melletti területen kültéri fittness eszközök telepítésével kialakítandó fittness park kivitelezésére (lejárt)


Ajánlatkérés - 7761 Kozármisleny, Alkotmány tér 55. és 224/40; 2219/2; 2209/6 és 2209/64 helyrajzi szám alatti ingatlanokon új labdarúgó stadion létesítés koncepció terve (lejárt)


Kozármisleny Város Önkormányzata árajánlatot kér be az alábbi munkák elvégzésére (lejárt)


Kozármisleny Város Önkormányzata számára média megjelenés biztosítására (lejárt)


Kozármisleny Város Alkotmány tér 55. sz. ingatlan tetőfelújítása (lejárt)


Kozármisleny Város Rendőrőrs kialakítása céljából vásárolt, a Pécsi utca 147. szám alatt található ingatlan átalakítása  (lejárt)

Kiegészítő információ a Kozármisleny Város Rendőrőrs kialakítása céljából vásárolt, a Pécsi utca 147. szám alatt található ingatlan átalakítására közzétett ajánlatkéréshez  (lejárt)


Kozármisleny Város Kultúrház és Orgona u. 23. előtti parkolók kialakítása(lejárt)


Kozármisleny Város Kultúrház extrémpálya kialakítása (lejárt)


Kozármisleny Város járdák építése (lejárt)


Kozármisleny Város területén lévő útjavítások  (lejárt)