Kozármisleny Város Önkormányzat Képviselő-testülete tájékoztatja a lakosságot, hogy 17/2017. (I.23.) Ök. sz. határozatával Kozármisleny város településrendezési eszközeinek módosítását határozta el.

Jelen, a településrendezési tervek 2017. évi 1. számú módosításának kidolgozott véleményezési dokumentációját Kozármisleny város honlapjáról az alábbi helyről töltheti le: http://www.kozarmisleny.hu/index.php/dokumentumtar

A módosítási eljárás, a módosítások tartalma alapján, teljes eljárás szabályai szerint történik.

A képviselő-testület a településrendezési eszközök lakossággal, érdekképviseleti-, civil- és gazdálkodó szervezetekkel történő egyeztetésének szabályait a tervezés megindítása előtt, 5/2017. (III.22.) önkormányzati rendelettel elfogadott szabályok szerint határozta meg.

Előzőek megismerése alapján, ezúton kérem, hogy amennyiben a módosítások tartalmával kapcsolatban véleménye, észrevétele van, azt 30 napon belül írásban a polgármesternek címezve, postai úton vagy elektronikus formában küldje meg.

Kozármisleny, 2017. április 26.

dr. Biró Károly s.k.
polgármester

MEGHÍVÓ

Kozármisleny Város Önkormányzat Képviselő-testülete

2017. május 15-én (hétfőn) 17 órai kezdettel közmeghallgatást tart, melyre ezúton tisztelettel meghívom

Az ülés helye: Városháza, Házasságkötő terem (Kozármisleny, Pécsi u. 124.)

Napirendi pontok: 1.) Közmeghallgatás aktuális kérdésekben

Kozármisleny, 2017. május 2.

dr. Biró Károly s.k.
polgármester

Tisztelt Ebtartó!

Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998.évi XXVIII. Törvény 42/b.§ (1) bekezdése alapján, az önkormányzat eb rendészeti feladatainak elvégzése érdekében, illetve a veszettség elleni oltás járványvédelmi vonatkozásaira való tekintettel a 2017. április 30-ai leadási határidőt meghosszabbítva

2017. május 1-től 2017. május 31-ig

terjedő időszakban a település közigazgatási területén tartott ebek vonatkozásban a település jegyzőjeként eb összeírást rendelek el.

A jegyző az eb összeírás alapján, az eb tartók által szolgáltatott adatokról helyi elektronikus nyilvántartást köteles vezetni, az állat tulajdonosa, tartója és más személyek jogainak, személyes biztonságának és tulajdonának védelme, valamint eb rendészeti és állatvédelmi feladatainak hatékony ellátása céljából.

Az eb tulajdonosa és tartója az eb összeíráskor köteles a törvényben előírt adatokat a jegyző rendelkezésére bocsátani.

Az eb összeíró lapok letölthetők Kozármisleny Város honlapjáról (www.kozarmisleny.hu), vagy személyesen kérhető a Kozármislenyi Közös Önkormányzati Hivatal ügyfélszolgálatán.

Az eb összeíró bejelentő lapot kitölteni és legkésőbb 2017. május 31. napjáig az alábbiakban felsorolt módon a Kozármislenyi Közös Önkormányzati Hivatalhoz eljuttatni/benyújtani szíveskedjenek

• személyesen: Kozármislenyi Közös Önkormányzati Hivatal Kozármisleny, Pécsi u. 124.,
• Postai úton: Kozármislenyi KÖH Kozármisleny, Pécsi u. 124. címre,
• Faxon: 06 72/570 916 számra.

Az eb összeíró bejelentő lapot ebenként kell kitölteni.

Tekintettel arra, hogy az ebösszeírás teljes felülvizsgálatot igényel, a bejelentés akkor is kötelező, ha a megjelölt eb a 2016. évben, vagy korábban már be lett jelentve.

Az eb összeírás önbevallásos módszerrel történik.

Felhívom a Tisztelt Ebtartók figyelmét, hogy az adatszolgáltatási kötelezettség elmulasztása állatvédelmi bírságot vonhat maga után. A bírság legkisebb összege az állatvédelmi bírságról szóló 244/1998.(XII.31.) Korm. rendeletben foglaltak alapján 15.000.-Ft.

Annak érdekében, hogy a nyilvántartás aktuális adatokat tartalmazzon, az eb tulajdonos/tartó az eb összeírást követően is kötelesek az adatokban bekövetkező változásokat írásban bejelenteni a Kozármislenyi Közös Önkormányzati Hivatalnak!

dr. Korossy Ildikó s. k.
jegyző

A Dél-dunántúli Közlekedési Központ Zrt. értesíti a Tisztelt Utazóközönséget, hogy 2017.május 01-től -hétfőtől- az alábbi menetrend módosítást hajtják végre:

5655 Pécs-Egerág-Újpetre autóbuszvonalon: a 132.sz. járat forgalma megszűnik

(Kozármisleny, Templom térről 7:06 órakor indul és Pécsre 7:23 órakor érkezik).

Kozármisleny Város Önkormányzata megvásárlásra kínálja fel az alábbi építési telkeket, 9800,-Ft/ m² áron:

3099 hrsz. 755 m2, 3100 hrsz. 928 m2, 3101 hrsz. 838 m2, 3102 hrsz. 838 m2, 3103 hrsz. 838 m2, 3104 hrsz. 798 m2, 3105 hrsz. 1033 m2, 3106 hrsz. 1184 m2, 3114 hrsz. 714 m2, 3115 hrsz. 765 m2, 3116 hrsz. 746 m2, 3117 hrsz. 764 m2, 3118 hrsz. 776 m2, 3119 hrsz. 756 m2, 3120 hrsz. 739 m2, 3126 hrsz. 766 m2, 3127 hrsz. 773 m2, 3129 hrsz. 634 m2, 3140 hrsz. 623 m2, 3141 hrsz. 627 m2.

Értesítjük a Tisztelt lakosságot, hogy a kozármislenyi 256 hrsz-ú út, közterület (mely iskola, óvoda, bölcsőde intézményekhez vezet) még nem kapott utcanevet.

Fentiek következtében az említett utcát rendeletben el kell nevezni, úgy, hogy a rendelet tervezetet társadalmi egyeztetésre kell bocsátani.

Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testülete a

Janikovszky Éva utca

elnevezésre tett javaslatot.

Kérjük a Tisztelt lakosságot, hogy amennyiben más javaslattal szeretnének élni, úgy azt tegyék meg legkésőbb 2017. május 28. napjáig az alábbi elérhetőségeken:

- Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. e-mail címen vagy

- Kozármislenyi közös Önkormányzati Hivatal (7761 Kozármisleny, Pécsi u. 124.) - Ügyfélszolgálaton

Teak