Felhívjuk a tisztelt lakosság figyelmét, hogy a DÉL-KOM KFT

2017. Április 4-én (kedden) főúttól nyugatra,

2017. Április 11-én (kedden) főúttól keletre

Térítésmentesen lomtalanítást végez Kozármislenyben. Kérjük, hogy a hulladékokat a fenti napokon reggel 6 óráig szíveskedjenek kihelyezni. Továbbá kérjük, hogy a szóródó hulladékokat gyűjtődobozokba vagy zsákokba helyezzék ki.

Nem helyezhető ki:
- Építési törmelék
- Állati tetemek
- Zöldhulladék
- Veszélyes hulladék (akkumulátor, gumiabroncs, növényvédőszeres, festékes doboz stb.)
- Elektronikai hulladék (tv, hűtőszekrény stb.)

Tisztelt Ebtartó!

 Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998.évi XXVIII. Törvény 42/b.§ (1) bekezdése alapján, az önkormányzat eb rendészeti feladatainak elvégzése érdekében, illetve a veszettség elleni oltás járványvédelmi vonatkozásaira való tekintettel

2017. április 1-től 2017. április 30-ig

terjedő időszakban a település közigazgatási területén tartott ebek vonatkozásban a település jegyzőjeként eb összeírást rendelek el.

Kozármisleny Város Önkormányzat Képviselő-testülete

2017. április 3-án (hétfőn) 17 órai kezdettel

lakossági fórumot tart, melyre ezúton tisztelettel meghívom

Az ülés helye: Városháza, Házasságkötő terem (Kozármisleny, Pécsi u. 124.)

Napirendi pontok: 1.) Tájékoztatás, illetve partnerségi véleményezés Kozármisleny város településrendezési eszközeinek 2017. évi 1, 2, és 3. számú módosítása tekintetében

Kozármisleny, 2017. március 22.

dr. Biró Károly s.k.
polgármester

Teak