Kedves Szülők!

2019.08.05.-2019.08.16.-ig

szabadságon leszünk.

Ez idő alatt mindkét körzet betegeit Dr. Gajdos Vilma (Kozármisleny, József Attila u. 8., Tel. szám: 371-493) látja el a saját rendelési idejében.
Hétfő: 12:30-16:00
Kedd: 8:00-11:00
Szerda: 12:30-16:00
Csüt.: 8:00-11:00
Péntek: 8:00-11:00

2019.08.19. munkaszüneti nap, 08.20. ünnep.

Ünnepnapokon ügyelet a PTE Gyermekklinikán (Pécs, József Attila u. 7.)

2019.08.21.-től a megszokott időben rendelünk. :)

További kellemes nyarat! 😊

2019.08.05- 2019.08.20-ig

SZABADSÁG miatt a rendelés szünetel.

SÜRGŐS ESETBEN helyettesít:
Dr.Lelkes Lívia Pécs Móra F. u. 31.
Hétfő és szerda: 13h-15h
Kedd,csütörtök és péntek:8h-10h

Augusztus 16-án:
Dr.Szűcs Mariann 8h-10h Hosszúhetény Fő u.168.

SÜRGŐS ESETBEN hétvégén és ünnepnapokon a FOGÁSZATI KLINIKA fogadja a betegeket,
Pécs,Dischka Gy. u. 5. 8h-16h -ig.

SÜRGŐS ESET alatt értendő:
-lázas állapot
-feldagadt arc
-traumás sérülés
-gyökércsatorna megnyitás
-vérzéscsillapítás
-fogeltávolítás

Legközelebbi rendelési idő: 2019.08.21/Szerda/ 14.00-tól

Kedves Szülők!

Gyermekorvosi rendelésen

2019.07.15-07.26-ig

mindkét körzet betegeit Dr.Khezri Seddiq látja el saját rendelőjében, Kozármisleny, Orgona u. 2

Rendelési idő:
Hétfő: 800 - 1100 óráig
Kedd: 1230 - 1600 óráig
Szerda: 800 - 1100 óráig
Csütörtök: 1230 - 1600 óráig
Péntek: 1230 - 1600 óráig

Sürgős esetben telefon: 06 70/421-8423
15 óra után ügyelet: PTE Gyermekklinika Pécs, József A. u.7. Tel: 72/515-104

A Nébih Zöld Számán jelenthetőek a méhpusztulási esetek

Hamarosan megkezdődik a napraforgó virágzása, amikor is a méhészek gyakran tapasztalják a méhcsaládok gyengülését, pusztulását. A méhelhullási esetek hatékony és szakszerű kivizsgálása érdekében az Agrárminisztérium kéri, hogy a méhészek haladéktalanul jelentsék az eseteket a Nébih Zöld Számán (06-80/263-244).

Tisztelt Lakosság!

Tájékoztatom, hogy Kozármisleny Város Önkormányzata illetékességi területén földi kémiai

SZÚNYOGGYÉRÍTÉS

kerül elvégzésre az országos központi szúnyoggyérítés keretén belül.

A védekezés időpontja: 2019. július 09. (kedd) napján napnyugta utáni időszakban

A földi irtás során felhasznált készítmények:

Deltasect 1,2 ULV

Tartaléknapok: 2019. július 10-11.

Kozármisleny, 2019.07.05.

 

Tisztelettel: dr. Korossy Ildikó s.k.
jegyző

TÁJÉKOZTATÁS

 2019.07.08. napján technikai okok miatt az ügyfélfogadás szünetel.

Tisztelettel:

KKÖH

F E L H Í V Á S

TANKÖNYVTÁMOGATÁS IRÁNTI KÉRELEM BENYÚJTÁSÁRA

Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testületének a szociális ellátásokról és szociális szolgáltatásokról szóló 3/2017. (II.22.) rendelete 13.§-a szerint tankönyvtámogatást nyújt jövedelemre tekintet nélkül azon iskolai tanulmányokat folytató gyermek, fiatal felnőtt részére, aki:

  • nappali tagozaton iskolai rendszerű oktatásban vesz részt és 23. életévét még nem töltötte be,
  • kozármislenyi állandó lakos,
  • egyéb jogszabály rendelkezése alapján nem részesül ingyenes (térítésmentes) tankönyvellátásban,
  • Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázat keretében nem részesül önkormányzati támogatásban.

A tankönyvtámogatás mértéke:

  • iskolai tanulmányokat folytató tanulók esetében: 8.000,-Ft
  • felsőfokú tanulmányokat folytató tanulók esetében: 6.000,-Ft.

középfokú A tankönyvtámogatás iránti kérelmet 2019. augusztus 01. – október 31. között lehet benyújtani.

A kérelmeket az arra rendszeresített formanyomtatványon a Kozármislenyi Közös Önkormányzati Hivatalban (Szikla Éva szociális ügyintézőnél, vagy az ügyfélszolgálaton) lehet leadni.

A formanyomtatvány a Hivatalban átvehető, illetve a www.kozarmisleny.hu oldalról letölthető.

A tankönyvtámogatás iránti kérelemhez csatolni kell:

  • Az oktatási intézmény igazolását a tanulói, hallgatói jogviszonyról,
  • A tanuló, hallgató, vagy törvényes képviselője nevére kiállított (tankönyv, szakkönyv, jegyzet) készpénzfizetési számla, vagy befizetést igazoló csekk másolatát.

A kérelem benyújtására fent megjelölt határidő elmulasztása jogvesztő.

A tankönyvtámogatás iránt benyújtott kérelmek elbírálása folyamatosan történik.

A támogatás folyósítására a kérelemben megjelölt bankszámlára történő utalással, vagy a Kozármislenyi Közös Önkormányzati Hivatal pénztárában készpénzes kifizetéssel kerül sor. (Pénztári nyitva tartás: hétfő: 10.00-12.00, 13.00-17.00; szerda: 10.00-12.00, 13.00-16.00 óráig)

Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Teak