Forduljon az

ügyfélszolgálatához,

ha neme,
faji hovatartozása, bőrszíne,
nemzetisége, nemzetiséghez való tartozása,
fogyatékossága,
életkora, egészségi állapota,
vallási- vagy világnézeti meggyőződése,
politikai vagy más véleménye,
anyanyelve,
családi állapota, anyasága vagy apasága,
szexuális irányultsága, nemi identitása,
vagyoni helyzete
vagy egyéb tulajdonsága miatt

hátrányos megkülönböztetés éri!

Az Egyenlő Bánásmód Hatóság feladata a hátrányos megkülönböztetéssel okozott jogsértések kivizsgálása és megszüntetése.

Ügyfélfogadások:

a Baranya Megyei Kormányhivatal Igazságügyi Osztályánál
(7621 Pécs, Mátyás király u. 32.; tel: 72/513-436)

2017. május 04., (csütörtök) 14.00-től – 16.00 óráig
2017. május 08., (hétfő) 14.00-től – 16.00 óráig
2017. május 11., (csütörtök) 14.00-től – 16.00 óráig
2017. május 15., (hétfő) 14.00-től – 16.00 óráig
2017. május 22., (hétfő) 14.00-től – 16.00 óráig

a Mozgáskorlátozottak Baranya Megyei Egyesületénél
7621 Pécs, Lyceum u. 5.; tel: 72/532-138

2017. május 19., (péntek), 10.00-től – 12.00 óráig

a Pécsváradi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálatnál
7720 Pécsvárad, Dózsa György utca 13.

2017. május 26., (péntek), 8.30-tól – 10.30 óráig

a Komlói Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálatnál
7300 Komló, Kossuth Lajos utca 103., 1. emelet.

2017. május 29., (hétfő), 08.30-tól – 10.30 óráig

A Baranya megyei egyenlőbánásmód-referens elérhetősége:
Tel: 70/217-9323 és 72/211-887; E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Kozármisleny Város Önkormányzat Képviselő-testülete tájékoztatja a lakosságot, hogy 17/2017. (I.23.) Ök. sz. határozatával Kozármisleny város településrendezési eszközeinek módosítását határozta el.

Jelen, a településrendezési tervek 2017. évi 1. számú módosításának kidolgozott véleményezési dokumentációját Kozármisleny város honlapjáról az alábbi helyről töltheti le: http://www.kozarmisleny.hu/index.php/dokumentumtar

A módosítási eljárás, a módosítások tartalma alapján, teljes eljárás szabályai szerint történik.

A képviselő-testület a településrendezési eszközök lakossággal, érdekképviseleti-, civil- és gazdálkodó szervezetekkel történő egyeztetésének szabályait a tervezés megindítása előtt, 5/2017. (III.22.) önkormányzati rendelettel elfogadott szabályok szerint határozta meg.

Előzőek megismerése alapján, ezúton kérem, hogy amennyiben a módosítások tartalmával kapcsolatban véleménye, észrevétele van, azt 30 napon belül írásban a polgármesternek címezve, postai úton vagy elektronikus formában küldje meg.

Kozármisleny, 2017. április 26.

dr. Biró Károly s.k.
polgármester

MEGHÍVÓ

Kozármisleny Város Önkormányzat Képviselő-testülete

2017. május 15-én (hétfőn) 17 órai kezdettel közmeghallgatást tart, melyre ezúton tisztelettel meghívom

Az ülés helye: Városháza, Házasságkötő terem (Kozármisleny, Pécsi u. 124.)

Napirendi pontok: 1.) Közmeghallgatás aktuális kérdésekben

Kozármisleny, 2017. május 2.

dr. Biró Károly s.k.
polgármester

Tisztelt Ebtartó!

Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998.évi XXVIII. Törvény 42/b.§ (1) bekezdése alapján, az önkormányzat eb rendészeti feladatainak elvégzése érdekében, illetve a veszettség elleni oltás járványvédelmi vonatkozásaira való tekintettel a 2017. április 30-ai leadási határidőt meghosszabbítva

2017. május 1-től 2017. május 31-ig

terjedő időszakban a település közigazgatási területén tartott ebek vonatkozásban a település jegyzőjeként eb összeírást rendelek el.

A jegyző az eb összeírás alapján, az eb tartók által szolgáltatott adatokról helyi elektronikus nyilvántartást köteles vezetni, az állat tulajdonosa, tartója és más személyek jogainak, személyes biztonságának és tulajdonának védelme, valamint eb rendészeti és állatvédelmi feladatainak hatékony ellátása céljából.

Az eb tulajdonosa és tartója az eb összeíráskor köteles a törvényben előírt adatokat a jegyző rendelkezésére bocsátani.

Az eb összeíró lapok letölthetők Kozármisleny Város honlapjáról (www.kozarmisleny.hu), vagy személyesen kérhető a Kozármislenyi Közös Önkormányzati Hivatal ügyfélszolgálatán.

Az eb összeíró bejelentő lapot kitölteni és legkésőbb 2017. május 31. napjáig az alábbiakban felsorolt módon a Kozármislenyi Közös Önkormányzati Hivatalhoz eljuttatni/benyújtani szíveskedjenek

• személyesen: Kozármislenyi Közös Önkormányzati Hivatal Kozármisleny, Pécsi u. 124.,
• Postai úton: Kozármislenyi KÖH Kozármisleny, Pécsi u. 124. címre,
• Faxon: 06 72/570 916 számra.

Az eb összeíró bejelentő lapot ebenként kell kitölteni.

Tekintettel arra, hogy az ebösszeírás teljes felülvizsgálatot igényel, a bejelentés akkor is kötelező, ha a megjelölt eb a 2016. évben, vagy korábban már be lett jelentve.

Az eb összeírás önbevallásos módszerrel történik.

Felhívom a Tisztelt Ebtartók figyelmét, hogy az adatszolgáltatási kötelezettség elmulasztása állatvédelmi bírságot vonhat maga után. A bírság legkisebb összege az állatvédelmi bírságról szóló 244/1998.(XII.31.) Korm. rendeletben foglaltak alapján 15.000.-Ft.

Annak érdekében, hogy a nyilvántartás aktuális adatokat tartalmazzon, az eb tulajdonos/tartó az eb összeírást követően is kötelesek az adatokban bekövetkező változásokat írásban bejelenteni a Kozármislenyi Közös Önkormányzati Hivatalnak!

dr. Korossy Ildikó s. k.
jegyző

A Dél-dunántúli Közlekedési Központ Zrt. értesíti a Tisztelt Utazóközönséget, hogy 2017.május 01-től -hétfőtől- az alábbi menetrend módosítást hajtják végre:

5655 Pécs-Egerág-Újpetre autóbuszvonalon: a 132.sz. járat forgalma megszűnik

(Kozármisleny, Templom térről 7:06 órakor indul és Pécsre 7:23 órakor érkezik).

Teak