Szolgáltatásaink kiváló minősége és a biztonságos ellátás érdekében folyamatos korszerűsítést hajtunk végre hálózatunkon. A tervszerű fejlesztések elvégzéséhez elengedhetetlen a szolgáltatás időszakos szüneteltetése.

Ezért a településükön áramszünet várható a következő időszakban:

Szolgáltatásaink kiváló minősége és a biztonságos ellátás érdekében folyamatos korszerűsítést hajtunk végre hálózatunkon. A tervszerű fejlesztések elvégzéséhez elengedhetetlen a szolgáltatás időszakos szüneteltetése. Ezért a településükön áramszünet várható a következő időszakban:

Kedves Szülők!

Gyermekorvosi rendelésen

2018.02.11.-2018.02.15-ig

mindkét körzet betegeit Dr. Gajdos Vilma látja el saját rendelőjében,

Kozármisleny, József Attila u. 8
Tel.: 371-493

Rendelési idő:

Hétfő: 12:30-16:00
Kedd: 8:00-11:00
Szerda: 12:30-16:00
Csüt.: 8:00-11:00
Péntek: 8:00-11:00

ügyelet: PTE Gyermekklinika Pécs, József A. u.7. Tel: 72/515-104

2018.02.18.-tól a megszokott időben rendelünk.

A hatályos jogi szabályozás - a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény, valamint a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet - alapján a vízjogi létesítési engedély nélkül megépített vízilétesítményekre - az ásott és fúrt kutakra vízjogi fennmaradási engedélyt kell kérni az építtetőnek.

A rendelkezés szerint az építtető (tulajdonos) mentesül a vízgazdálkodási bírság fizetése alól abban az esetben, ha az engedély nélkül létesített kutakra legkésőbb 2020. december 31-ig fennmaradási engedélyt kér.

A szükséges dokumentumok:

Tájékoztató az eljárás rendjéről
Fennmaradási engedély kérelem

Kozármisleny Város Önkormányzat Képviselő-testülete

2019. február 11-én (hétfőn) 15.00 órai kezdettel

lakossági fórumot tart, melyre ezúton tisztelettel meghívom

Az ülés helye: Városháza, Házasságkötő terem (Kozármisleny, Pécsi u. 124.)

Napirendi pontok: 1.) Tájékoztatás, illetve partnerségi véleményezés Kozármisleny város településrendezési eszközeinek 2019. évi 1. számú módosítása tekintetében

A napirendhez tartozó módosítási dokumentáció a 'Dokumentumtárban' érhető el.

Kozármisleny, 2019. február 1.

dr. Biró Károly s.k.
polgármester

Teak