Értesítjük a Tisztelt lakosságot, hogy a kozármislenyi 1101, 059, 097, 099, 1876, 1929, és 063 hrsz-okon bejegyzett közterületek még nem kaptak utcanevet.

Fentiek következtében az említett közterületeket rendeletben el kell nevezni, úgy, hogy a rendelet tervezetet társadalmi egyeztetésre kell bocsátani.

Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi-, Településfejlesztési-és Sport Bizottsága az alábbi elnevezésekre tett javaslatot:

1101 hrsz - Seregély utca
059 hrsz - Kakukk utca
097 hrsz - Sirály utca
099 hrsz - Bagoly utca
1876 hrsz - Sas utca
1929 hrsz - Harkály utca
063 hrsz - Pacsirta utca

Kérjük a Tisztelt lakosságot, hogy amennyiben más javaslattal szeretnének élni, úgy azt tegyék meg legkésőbb

2017. szeptember 01. napjáig

az alábbi elérhetőségeken: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Kozármislenyi Közös Önkormányzati Hivatal
(7761 Kozármisleny, Pécsi u. 124.) - Ügyfélszolgálat.

MEGHÍVÓ

Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testületének

2018. augusztus 13. napján (hétfő) 17.30 órakor

tartandó ülésére

Az ülés helye: Városháza, tanácskozóterem (Kozármisleny, Pécsi u. 124.)

Napirendi pontok:

TÁJÉKOZTATÁS

Kozármisleny Város Önkormányzat Képviselő-testülete tájékoztatja a lakosságot, hogy 91/2018. (VI.26.) Ök. sz. határozatával a településfejlesztési koncepciójának módosítását határozta el.

A módosítás a koncepcióban hosszútávú célként megfogalmazott, a település nyugati felét érintő gazdasági terület helyének, kiterjedésének pontosítását célozza.

A képviselő-testület a településrendezési eszközök lakossággal, érdekképviseleti-, civil- és gazdálkodó szervezetekkel történő egyeztetésének szabályait a tervezés megindítása előtt, 5/2017. (III.22.) önkormányzati rendelettel elfogadott szabályok szerint határozta meg.

Előzőek megismerése alapján, ezúton kérem, hogy amennyiben a módosítások tartalmával kapcsolatban véleménye, észrevétele van, azt 8 napon belül írásban a polgármesternek címezve, postai úton vagy elektronikus formában küldje meg.

Kozármisleny, 2018. augusztus 1.

dr. Biró Károly s.k.
polgármester

MEGHÍVÓ

Kozármisleny Város Önkormányzat Képviselő-testülete

2018. augusztus 15-én (szerdás) 15.30 órai kezdettel

lakossági fórumot tart, melyre ezúton tisztelettel meghívom

Az ülés helye: Városháza, Házasságkötő terem (Kozármisleny, Pécsi u. 124.)

Napirendi pontok: Tájékoztatás Kozármisleny város településfejlesztési koncepciójának tervezett módosításáról

Kozármisleny, 2018. július 1.

dr. Biró Károly s.k.
polgármester

FELHÍVÁS
BEISKOLÁZÁSI TÁMOGATÁS IRÁNTI KÉRELEM BENYÚJTÁSÁRA

Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testületének a szociális ellátásokról és szociális szolgáltatásokról szóló 3/2017. (II.22.) rendelete 13/A §-a szerint beiskolázási támogatást nyújt jövedelemre tekintet nélkül azon általános-, vagy középiskolai tanulmányokat folytató gyermek részére, aki:

- nem részesül tankönyvtámogatásban, nappali tagozaton iskolai rendszerű oktatásban vesz részt és 18. életévét még nem töltötte be,

- kozármislenyi állandó lakos.

A beiskolázási támogatás mértéke: 5.000,-Ft A beiskolázási támogatás iránti kérelmet 2018. augusztus 01. – szeptember 30. között lehet benyújtani.

A kérelmeket az arra rendszeresített formanyomtatványon a Kozármislenyi Közös Önkormányzati Hivatalban (Szikla Éva szociális ügyintézőnél, vagy az ügyfélszolgálaton) lehet leadni.

A formanyomtatvány a Hivatalban átvehető, illetve a www.kozarmisleny.hu oldalról letölthető. A kérelem benyújtására fent megjelölt határidő elmulasztása jogvesztő.

A beiskolázási támogatás iránti kérelemhez csatolni kell az oktatási intézmény igazolását a tanulói, hallgatói jogviszonyról.

A beiskolázási támogatás iránt benyújtott kérelmek elbírálása folyamatosan történik. A támogatás folyósítására a kérelemben megjelölt bankszámlára történő utalással, vagy a Kozármislenyi Közös Önkormányzati Hivatal pénztárában készpénzes kifizetéssel kerül sor. (Pénztári nyitva tartás: hétfő: 10.00-12.00, 13.00-17.00; szerda: 10.00-12.00, 13.00-16.00 óráig)

Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Beiskolázási kérelem nyomtatvány

Teak