Kozármisleny Város Önkormányzat Képviselő-testülete

2018. november 26-án (hétfőn) 17 órai kezdettel

közmeghallgatást tart, melyre ezúton tisztelettel meghívom

Az ülés helye:
Városháza, Házasságkötő terem (Kozármisleny, Pécsi u. 124.)

Napirendi pontok:
1.) Közmeghallgatás aktuális kérdésekben

Kozármisleny, 2018. november 9.

dr. Biró Károly s.k.
polgármester

Felhívjuk figyelmét, hogy az Alkotmány tér-Pécsi utca vonatkozásában forgalmi rend változás lép életbe 2018.11.09-én, várhatóan 17 órától. Kérjük fokozottan figyeljenek a közlekedési szabályok betartására!

Dr. Biró Károly s.k.

Szolgáltatásaink kiváló minősége és a biztonságos ellátás érdekében folyamatos korszerűsítést hajtunk végre hálózatunkon. A tervszerű fejlesztések elvégzéséhez elengedhetetlen a szolgáltatás időszakos szüneteltetése. Ezért a településükön áramszünet várható a következő időszakban:

Megértésüket köszönjük!

A hatályos jogi szabályozás - a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény, valamint a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet - alapján a vízjogi létesítési engedély nélkül megépített vízilétesítményekre - az ásott és fúrt kutakra vízjogi fennmaradási engedélyt kell kérni az építtetőnek.

A rendelkezés szerint az építtető (tulajdonos) mentesül a vízgazdálkodási bírság fizetése alól abban az esetben, ha az engedély nélkül létesített kutakra legkésőbb 2018. december 31-ig fennmaradási engedélyt kér.

A szükséges dokumentumok:

Tájékoztató az eljárás rendjéről
Fennmaradási engedély kérelem

Tájékoztatásul közöljük, hogy Kozármisleny város területén előre tervezett karbantartási munkák keretében

2018. október 15-től – október 31-ig 800 – 1500 óra között az

ivóvízhálózaton tűzcsapok cseréjét végezzük.

A munkavégzésünk következtében időszakosan vízhiány, vízzavarosodás várható. A munkavégzésünk alkalmával az ivóvízhálózaton szolgáltatott ivóvíz vízzavarosodás következtében átmenetileg opálossá válhat. A szolgáltatott ivóvíz egyéb paramétereiben semminemű változás nem következik be, továbbra is a szabványoknak megfelelő. A DRV Zrt. kiemelten kezeli a szolgáltatott ivóvíz minőségét, amelynek fenntartásához az ivóvíz vezetékek és szerelvények karbantartása, cseréje, mosatása, fertőtlenítése is hozzájárul. 

Az ezzel járó esetleges kényelmetlenségekért kérjük szíves megértésüket, amelyet ezúton is tisztelettel köszönünk.  

Az alábbi címeken történik a tűzcsapcsere:

1. Alkotmány tér 16
2. Hunyadi u. 3. .,
3. Mikszáth u. 42.,
4. Petőfi S. u. 14.,
5. Rákóczi u. 3/5/1
6. Pécsi u. 115

1. Kossuth L. u. 43.,
2. Kossuth L. u. 21.,
3. Pécsi u. 8
4. Petőfi S. u. 54.,
5. Petőfi S. u. 42,
6. Petőfi S. u. 1/A.,
7. Pécsi u. 62
8. Toldi u. 4
9. Iparterület 0173/33,
10. Gárdonyi u. 49
11. Rákóczi u. 64

TÁJÉKOZTATÁS

Kozármisleny Város Önkormányzat Képviselő-testülete
tájékoztatja a lakosságot, hogy 164/2018. (IX.18.) Ök. sz. határozatával Kozármisleny város településrendezési eszközeinek módosítását határozta el.

Jelen, a településrendezési tervek 2018. évi 3. számú módosításának kidolgozott véleményezési dokumentációját Kozármisleny város honlapjáról az alábbi helyről töltheti le: http://www.kozarmisleny.hu/index.php/dokumentumtar

A módosítási eljárás, a módosítások tartalma alapján, tárgyalásos eljárás szabályai szerint történik.

A képviselő-testület a településrendezési eszközök lakossággal, érdekképviseleti-, civil- és gazdálkodó szervezetekkel történő egyeztetésének szabályait a tervezés megindítása előtt, 5/2017. (III.22.) önkormányzati rendelettel elfogadott szabályok szerint határozta meg.

Előzőek megismerése alapján, ezúton kérem, hogy amennyiben a módosítások tartalmával kapcsolatban véleménye, észrevétele van, azt 8 napon belül írásban a polgármesternek címezve, postai úton vagy elektronikus formában küldje meg.

Kozármisleny, 2018. október 8.

dr. Biró Károly s.k.
polgármester

Kozármisleny Város Képviselő-testülete ez évben is csatlakozott a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszerhez.

A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer Magyarország Kormánya által- az esélyteremtés érdekében - a hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló fiatalok felsőoktatásban való részvételét támogatja. A Bursa Hungarica többszintű támogatási rendszer, amelynek pénzügyi fedezeteként három forrás szolgál: a települési önkormányzatok által nyújtott támogatás; a megyei önkormányzatok által nyújtható támogatás és az Emberi Erőforrások Minisztériuma által biztosított intézményi támogatás.

Teak