A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény módosítása következtében 2017. július 1-jét követően a TETTYE FORRÁSHÁZ Zrt. a közműcsatlakozáshoz kapcsolódó egyes feladatokat térítésmentesen lát el szolgáltatási területén.

A változás alapján a legfeljebb 32 mm átmérőjű ivóvízvezeték és a legfeljebb 160 mm átmérőjű szennyvízvezeték bekötése esetén lakossági és nem lakossági felhasználók részére térítésmentessé válik:

• az igénybejelentés elbírálása (társaságunknál korábban is díjmentes volt)
• a tervegyeztetés, adategyeztetés vagy ennek megfelelő szolgáltatás
• rácsatlakozáskor a bekötési vízmérő költsége
• a bekötési vízmérő felszerelése
• nyomáspróba

Nem lakossági felhasználók számára fontos változás, hogy a törvénymódosítással érintett (max. 32/160 mm) bekötésre nem kell megfizetni a víziközmű-fejlesztési hozzájárulás díját.

A fenti térítésmentesség kizárólag a 2017. július 1. után megrendelt új bekötésekre vonatkozik (meglévő bekötésre kiépítendő második mérő megrendelése esetén, vagy mellékmérővel történő csatlakozásokra nem), és kizárólag a fenti szolgáltatásokra biztosít a költségek megfizetése alól mentességet a bekötés folyamatából.

A kapcsolódó további tételeket 2017. július 1. után is szükséges megfizetni. A továbbra is díjköteles szolgáltatások költségéről Egységárgyűjteményünkben tájékozódhat, kérdés esetén ügyfélszolgálatunk készséggel áll rendelkezésére elérhetőségeinken.

(Fontos információ, hogy az ivóvíz-bekötővezeték fővezetékre történő rákötését kizárólag a víziközmű-szolgáltató végezheti, díjköteles eljárás keretében. A bekötés igényléséhez továbbra is jóváhagyott terv szükséges, a tervezési munkáért az ügyfél által megbízott, jogosultsággal rendelkező tervező, vagy - ha cégünktől rendeli meg - társaságunk díjazás felszámítására jogosult. A más közműszolgáltatók által előírt szakfelügyelet költsége is az építtetőt terheli.)

Társaságunk a módosításokat Üzletszabályzatában is átvezeti, a szabályzat Magyar Energia és Közmű-szabályozási Hivatal által történő jóváhagyásáig is az új előírások szerint járunk el.

Jó tudni:
Az ivóvíz- és szennyvízbekötéseknél a kedvezmény nemcsak az új építésű ingatlanokra érvényesíthető, hanem a lakóingatlan vagy az üzlethelyiség átalakításakor is igénybe vehető. A maximum 32/160 milliméter átmérőjű bekötések egy nagyobb lakás, egy átlagos méretű családi ház, vagy átlagos méretű üzlethelyiség ellátásához elegendőek.

További információ itt érhető el

Németh László, a Tanú című folyóiratának bevezetőjében talá-lóan sűrítve, így fogalmazott: „Az írás – erkölcs!”. Lelkünk karbantartásának egyik módja tehát a találkozás a példamuta-tóan tisztességes művekkel egy kizárólag szépirodalmi műveket közlő, az írások lélekmelengető szerepét a jó erkölcs terjedése érdekében hangsúlyozó folyóiratban.

Az Angyalszem címmel tervezett, évnegyedes, keresztény nem-zeti konzervatív polgári szellemiségű folyóirat újdonsága lesz, hogy kizárólag szépirodalmi műveket közöl, lélekmelengető szerepét tartja fontosnak, s merít az emlékezet kútjából is, nemcsak friss termést arat. Nem szegődik irodalmi szekértábo-rok és különféle időleges ideológiák szolgálatába. Egyetlen szempontja élteti: emlékezik és emlékeztet az emberi jóság eleve elrendelve egyetemesen öntörvényű érzelmeire. A Gárdonyi-féle nemes eszmény jegyében ébren tartja a jó erkölcsöt őrző lángot, mert ahogyan William Butler Yeats vallotta: „A pusztán agy-ban fészkelő / eszméktől óvj, Uram; / úgy él a dal, ha a gondolat / a gerincben suhan.”

Ha előfizetőként és/vagy mecénási felajánlással szeretné támogatni az Angyalszem című folyóirat megvalósulását, ‒ nevét és pontos címét feltüntetve! ‒ az OTP 11773229-07732274 bankszámlaszámra szíveskedjék befizetni a 4 lapszámra vonatkozó, összesen 2000,- Ft előfizetési díjat vagy a támogatási összeget.

Köszönettel: Zsirai László
főszerkesztő

ÜZEMELTETÉSI VEZÉRIGAZGATÓ-HELYETTESI SZERVEZET
PÁLYAVASÚTI TERÜLETI IGAZGATÓSÁG PÉCS

TÁJÉKOZTATÁS

VEGYSZERES GYOMÍRTÁSRÓL A MÁV ZRT TERÜLETÉNEK VASÚTVONALAS HÁLÓZATAIN

Tisztelt Lakosság! Tájékoztatjuk Önöket, hogy a MÁV Zrt. Területi Igazgatóság Pécs területének vegyszeres gyomirtása megkezdődik, mely az alábbiak szerint történik:
• az állomások, megállóhelyek és vonalszakaszok területeit a mellékelt ütemtervben megadott időpontokban
• vonat tervezett indulása 5:30 óra, befejezése a napi program teljesítése
• a vegyszere gyomírtó szerelvény operatív menetrendje és a Unimogok útvonalterve az időjárás, vagy forgalmi okokból módosulhat (1-4 nap eltolódás lehet)
• amennyiben napközben az időjárás nem engedi (szél, eső) a munkavégzést, úgy a programot éjszaka is végzik
• a gyomírtásra használt vegyszerek munkaegészségügyi várakozási ideje 0 munkanap, ezért a vegyszer felszáradás után a permetezett területeken munka végezhető
• a gyomírtáshoz használt vegyszerkeverékek az alábbi vegyszerek különböző összeállításával készülnek:

MARS 480 Hatóanyaga 360 glifzát-izotropilamin só, kijutatott dózis: 5 l/ha, gyakorlatilag nem mérgező, méhekre nem veszélyes, vízi szervezetekre közepesen veszélyes

MEZZO 20WG 20%-os metszulfuron-metil, dózis 100 g/ha, méhekre nem veszélyes, vízi szervezetekre kifejezetten veszélyes

KYLEO 160 g/l 2,4-D dimetilamin só + 240 g/l glifozát-izopropilamin só, kijutatott dózis: 4 l/ha, méhekre nem veszélyes, vízi szervezetekre kifejezetten veszélyes

SHARPEN 330 EC pendimetalin 330 g/l kijutatott dózis: 5 l /ha, méhekre nem veszélyes, vízi szervezetekre kifejezetten veszélyes

COLOMBUS EC 80 g/l klopiralid + 2,5 g/l floraszulam + 144 g/l fluroxipir-meptil, kijutatott dózis: 1,5 l/ha, méhekre nem veszélyes, vízi szervezetekre kifejezetten veszélyes

Felhívjuk a figyelmet, hogy a kezelt területen legeltetni, illetve onnan származott takarmánnyal 14 napon belül etetni tilos!

További információ

Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testülete megalkotta a közterületi fűnyírás támogatásáról szóló 15/2017. (VII.19.) önkormányzati rendeletét. A rendelet megalkotásával a Képviselő-testület azokat a kozármislenyi lakosokat kívánja támogatni, akik koruk, egészségi állapotuk, illetve családi körülményeik okán a magántulajdonú ingatlanukkal határos, a közútig terjedő előtti közterületek rendben tartásáról (fűnyírás) gondoskodni nem tudnak.

Így, a rendelet alapján, a Képviselő-testület természetbeni támogatásban részesíti azt a kozármislenyi lakos kérelmezőt, aki mozgáskorlátozottsága, kora, vagy egészségi állapota miatt nem képes az általa életvitel-szerűen lakott ingatlannal határos, a közútig terjedő zöldterület karbantartására (fűnyírás) és a településen nem él olyan közeli hozzátartozója, aki a fűnyírást helyette el tudná végezni. A támogatásra jogosult személynél a Kozármisleny Településfejlesztéséért Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság végzi el a fűnyírást.

Az igénylő nyomtatvány a dokumentumtárban található

További információ

Tisztelt Lakosság!

Tájékoztatom, hogy Kozármisleny Város Önkormányzata illetékességi területén földi úton történő szúnyoggyérítés kerül elvégzésre.

A védekezés időpontja: 2017. augusztus 15. napján napnyugta utáni órákban

Rossz idő esetén a védekezést 2017. augusztus 16-17. napján ugyanebben az időben kerül elvégzésre.

Földi irtás esetén: CORATRIN

Kozármisleny, 2017.08.09.

Tisztelettel: dr. Korossy Ildikó s.k.
jegyző

Értesítjük a lakosságot, hogy az Országos Tiszti-főorvos

2017. augusztus 1. 00:00 órától - 2017. augusztus 4. 24:00 óráig

a "hőségriasztás" 3. fokozatát rendelte el

A hőségriasztás meghosszabbítását a tartósan magas hőmérséklettel együtt járó, megnövekedett egészségi kockázatok teszik indokolttá.  

Magyarország egész területére

 

Teak