. 4 oC
2023. március 27. hétfő
Hajnalka, Alpár

Űrlapok

Dokumentum kereső

Szociális

Megjelenítés:

Gyógyszer-kiadások viseléséhez támogatás állapítható meg annak a személynek, aki szociálisan rászorult, közgyógyellátási igazolvánnyal nem rendelkezik és tartós egészségromlás következtében folyamatosan magas, vagy eseti megbetegedés miatt, jelentős megterhelést okozó gyógyszerköltségei miatt átmenetileg létfenntartását veszélyeztető helyzetbe kerül és az alább meghatározott feltételeknek megfelel.

Lakásfenntartási támogatás a szociálisan rászoruló háztartások részére a háztartás tagjai által életvitelszerűen lakott lakás fenntartásával kapcsolatos rendszeres kiadásaik viseléséhez nyújtott hozzájárulás.

Rendkívüli települési támogatás a létfenntartását veszélyeztető, rendkívüli élethelyzetbe került, személyek részére állapítható meg

Sürgősségi rendkívüli települési támogatásra jogosult, akinél az egy főre jutó jövedelem családban élő esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a 400 %- át (114.000,-Ft), egyedül élő esetén annak 600 %- át (171.000,-Ft) nem éri el, és a kérelmező lakhatására szolgáló ingatlanban (a továbbiakban: lakás) súlyos, a lakhatás elemi feltételeit veszélyeztető kár keletkezett és ennek következtében a kérelmező (és családja) létfenntartása átmenetileg vagy tartósan veszélybe került, melyet okozhat

 1. vízhálózat elöregedése,
 2. fűtési rendszer meghibásodása,
 3. elektromos hálózat meghibásodása,
 4. szennyvíz hálózat meghibásodása.

 A Sürgősségi rendkívüli települési támogatás igénylésére a kár bekövetkeztének évében, illetve a kár bekövetkeztét követő 6 hónapon belül van lehetőség. A határidő elmulasztása jogvesztő.

Elhunyt személy eltemettetéséhez települési támogatás állapítható meg annak a személynek, aki az elhunyt eltemettetéséről gondoskodott

Újszülöttek támogatásra jogosult az a Kozármislenyi állandó lakcímmel rendelkező és életvitelszerűen Kozármislenyben élő szülő nő vagy örökbefogadó szülő, akinél az egy főre jutó jövedelem családban élő esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a 800 %- át (228.000, -Ft), egyedül élő esetén annak 900 %- át (256.500, -Ft) nem éri el.

Az újszülöttek támogatásának igénylésére a 2021. január 1. napját követően született gyermekek esetében van lehetőség a születést követő 6 hónapon belül. A határidő elmulasztása jogvesztő.

KÉRELEM szociális ellátáshoz - Újszülöttek támogatása

Kérelmező által igényelt ellátás (kérelmenként csak egy jelölhető):

 1. települési támogatás - lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott támogatás (benyújtható: egész évben),
 2. települési támogatás - gyógyszer-kiadások viseléséhez nyújtott támogatás (benyújtható: egész évben),
 3. rendkívüli települési támogatás (benyújtható: egész évben),
 4. temetési támogatás (benyújtható: egész évben),
 5. sürgősségi rendkívüli települési támogatás (benyújtható: egész évben),
 6. tüzifa támogatás (benyújtható: szeptember 1. – október 15. között),
 7. újszülöttek támogatása (benyújtható: egész évben),
 8. tankönyvtámogatás (benyújtható: szeptember 15. – október 31. között),
 9. beiskolázási támogatás (benyújtható: szeptember 15. – október 31. között),
 10. karácsonyi természetbeni támogatás (benyújtható: október 15. – november 15. között),
 11. köztemetés (benyújtható: egész évben)

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapításához és felülvizsgálatához [A) lap]

Valamint a hátrányos, halmozottan hátrányos helyzet fennállásának megállapításához [B) lap]

Tankönyvtámogatás: Kozármislenyi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője tankönyvtámogatást állapíthat meg azon felsőfokú iskolai tanulmányokat folytató fiatal felnőtt részére, aki:

a) nappali tagozaton felsőfokú iskolai rendszerű oktatásban vesz részt és 25. életévét még nem töltötte be;
b) egyéb jogszabály rendelkezése alapján nem részesül ingyenes (térítésmentes) tankönyvellátásban;
c) akinél az egy főre jutó jövedelem családban élő esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a 400 %-át (114.000, -Ft), egyedül élő, vagy gyermekét egyedül nevelő szülő esetén 600 %-át (171.000, -Ft) nem éri el.

Tankönyvtámogatási kérelmet minden év szeptember 15. és október 31. napja között lehet benyújtani. A határidő elmulasztása jogvesztő.

Beiskolázási támogatás: Kozármislenyi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője beiskolázási támogatást állapíthat meg azon általános, - vagy középiskolai tanulmányokat folytató gyermek részére, aki:

a) nappali tagozaton iskolai rendszerű oktatásban vesz részt és 18. életévét még nem töltötte be, és
b) akinél az egy főre jutó jövedelem családban élő esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a 400 %-át (114.000, -Ft), egyedül élő, vagy gyermekét egyedül nevelő szülő esetén 600 %-át (171.000, -Ft) nem éri el.

A beiskolázási támogatás iránti kérelmet minden év szeptember 15. és október 31. napja között lehet benyújtani. A határidő elmulasztása jogvesztő.

A támogatás összege mindkét esetben 15.000, - Ft/ tanuló

Idősek év végi támogatása (benyújtható: október 15.- november 30.-ig)

Igénylési feltételek:

 • jövedelemhatár az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének (28.500,-Ft) a 10- szerese
 • a kérelem benyújtásának évében betöltött 65. életév
 • jövedelemigazolás, mely lehet nyugdíjbiztosító által megküldött igazolás vagy postai utalvány vagy bankszámla kivonat
 • a családban minden jogosult igényelheti
 • támogatás mértéke: 5.000,-Ft

A Kormány a kialakult helyzetben, a lakosság téli tüzelőanyag igényének megfelelő kielégítése érdekében fel kívánja mérni a lakosság barnakőszén igényét a fűtési szezonra vonatkozóan.

Önkormányzatunknak szeptember 30-ig kell jeleznie a település szintű adatokat.

Mindezek alapján kérjük, hogy amennyiben háztartásában van olyan tüzelőberendezés és kémény, amely barnakőszén égetésére alkalmas, ill. eddig is volt barnakőszén felhasználása, vagy tervezi azt, jelezze várható felhasználási igényét hivatalunknak szeptember 29-ig az alábbi adatok megadásával:

 • név
 • lakcím és
 • mennyiség mázsában kifejezve.

Igényét a külön erre a célra szolgáló űrlap kitöltésével és határidőben a Kozármislenyi Közös Önkormányzati Hivatalnak történő elektronikus (scannelt) vagy postai úton ill személyesen történő megküldésével jelezheti.

Kozármisleny, 2022. szeptember 21.

Copyright © Kozármisleny Online - Minden jog fenntartva - Made by PCLaci
Sütiket használünk!
Weboldalunkon „cookie”-kat (továbbiakban „süti”) alkalmazunk. Ezek olyan fájlok, melyek információt tárolnak webes böngészőjében. Ehhez az Ön hozzájárulása szükséges. A „sütiket” az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény, valamint az Európai Unió előírásainak megfelelően használjuk.
?>