. 4 oC
2023. március 27. hétfő
Hajnalka, Alpár

Elnyert támogatások

A projekt címe: Kozármislenyi Művelődési ház környékének rehabilitációja: Kozármislenyi szabadidő tó környezetének család és klímabarát megújítása

A szerződött támogatás összege: 106 360 987 Ft

A támogatás mértéke: 100%

A projekt várható befejezési dátuma: 2021.05.31.

A projekt azonosító száma: TOP-2.1.2-16-BA1-2017-00006

Kozármisleny város domborzati adottságaiból fakadóan, a települést észak-kelet dél-nyugati irányban szeli ketté az Árpádi árok völgye. E völgyben, a vízfolyást beépítetlen mezőgazdasági területek, erdőterületek, és zöldterületek kísérik, e vonalra fűződik fel Kozármisleny négy tava is. E mélyvonal menti területek a város zöldfelületi, rekreációs, szabadidős tevékenységeinek fő helyszíne ma is, és a hatályos településfejlesztési és településrendezési eszközök elhatározásai szerint hosszútávon is. A kedvező adottságok meglétén túl, bár a fejlesztés folyamatos, a rendelkezésre álló területek kisebb része hasznosított ma. A mai használat elsősorban a horgásztó, művelődési ház, labdarúgó klub által határolt területre koncentrálódik. E szűkebb területen is rendelkezésre állnak még hasznosítatlan, vagy alulhasznosított, vagy megújítást igénylő területrészek. A pályázat keretében megvalósuló fejlesztések e területekre koncentrálnak. A fejlesztések fő célja, a bemutatott, kedvező mennyiségi adottságok alapján, ahhoz igazodóan, elsősorban a zöldterületek minőségi fejlesztését célozza, új területhasználatok, új elemek kialakításával, meglévők fejlesztésével. A fejlesztés fő elemei:

1. JÁTSZÓTÉR KIALAKÍTÁSA A Művelődési háztól északra fekvő területen, mintegy 2000m2 felületen új játszótér kialakítása tervezett. A játszótér széles korcsoport kiszolgálását célozza, mely a kialakításában is megjelenő elem. A kijelölt területen északdél irányban gyalogos közlekedési tengely halad át, mely az oktatási és sportközpontot (bölcsőde, óvoda, általános iskola, sportcsarnok, labdarúgó központ) köti össze a művelődési házzal. E gyalogos tengely szervezi, illetve választja el, és kapcsolja össze a korcsoportspecifikusan kialakított játszófelületeket. A terület nyugati, kisebb területe a 0-6 éves korosztály számára tervezett. A játszótér ezen része, a Janikovszky Éva mesevilágára épülő kialakítású, e mesevilág alakítja a terület szervezését, és kihat a játszóelemek megjelenésére is. A terület nyugati, nagyobb része a 6-12 éves korosztály számára tervezett. A terület kialakítását szervező fő gondolat, a Kozármislenyben jelen lévő sportszeretet és aktivitás, mely szervesen kapcsolódik a közvetlen környezetében meglévő, illetve tervezett sportolási célú fejlesztésekhez. A teljes játszótér a közterületi játszóterek elvárásainak megfelelően készül, előregyártott, minősített játszóelemekkel, melyeket a mesevilág és a sport, mint szervezőerő elemei egészítenek ki. A játszóréti elem fejlesztés rész a terület északi oldalán a használathoz szükséges parkolóhelyek (20fh) kialakítása is.

2. FUTÓPÁLYA KIALAKÍTÁSA A beavatkozási terület használatában meglévő, és fejlesztési célul megfogalmazott sportcél kínálati fejlesztését célozza. A Művelődési háztól délre található horgásztó, és az azt tápláló Árpádi árok mentén és környezetében élénkülő igény fogalmazódott meg az egyik leginkább elérhető mozgásforma, a futás feltétleinek kialakítására. Jelen fejlesztés keretében a tó körüli futópálya kialakítása tervezett, Várható hossza, mintegy 650m, felülete a ma korszerű rekortán. Távlati fejlesztési cél a most kialakítandó futókör észak-keleti irányú bővítése, mellyel két összekapcsolódó kör, összesen 1500m kialakított futófelület jöhet létre. A jelen pályázat keretében készülő futópálya kialakításához szükséges a tó nyugati oldalán, a kifolyásnál található gyalogos híd bővítése, fejlesztése.

3. CSAPADÉKVÍZ HÁLÓZAT FEJLESZTÉSE A tervezett játszótéren keresztülvezető gyalogos tengelyt jelenleg nyílt, beton mederlappal és oldalfallal kialakított, csapadékvíz elvezető árok kíséri. A nyílt kialakítás mind a játszótér, mind a szomszédos területek használatát jelentősen korlátozza. A fejlesztés célja, a nyílt árok helyett, terepszint alatt vezetett csapadékcsatorna kialakítása. A csapadékvíz befogadója a horgásztó. Az építendő csatorna hossza: 125m.

4. ZÖLDFELÜLETI NÖVÉNYÁLLOMÁNY FEJLESZTÉSE A megjelölt beavatkozási területen belül a növényállomány, sétautak, utcabútorok fejlesztése tervezett a beavatkozási területen. A fő helyszínek a sportpálya feletti, mögötti parkrész sétaútjának, padjainak növényzetének fejlesztése, a futópálya, és a Művelődési ház környezetében növényanyag fejlesztése, valamint szükség szerinti, növénygondozási feladatok.

5. SZOLGÁLTATÁSFEJLESZTÉS, GAZDASÁGI FUNKCIÓ A terület jelenlegi kínálatát, valamint az előzőekben nevezett fejlesztéseket kiszolgáló, gazdasági funkció a művelődési ház déli épületszárnyában kialakítandó vendéglátóhely, büfé. Az intézmény ilyen szolgáltatási engedéllyel, ideiglenesen, szervezett nagyrendezvények esetében rendelkezik. E célra megfelelően kialakított kiszolgáló és fogyasztótér nincs. A fejlesztés célja állandó szolgáltatás telepítése. Ennek érdekében az épületen belül kisebb, építési engedélyt nem igénylő belső átalakítások szükségesek. A pályázat részleteit és a területspecifikus értékelési szempontoknak való megfelelést az Igényfelmérés c. dokumentum tartalmazza.

Copyright © Kozármisleny Online - Minden jog fenntartva - Made by PCLaci
Sütiket használünk!
Weboldalunkon „cookie”-kat (továbbiakban „süti”) alkalmazunk. Ezek olyan fájlok, melyek információt tárolnak webes böngészőjében. Ehhez az Ön hozzájárulása szükséges. A „sütiket” az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény, valamint az Európai Unió előírásainak megfelelően használjuk.
?>