SAJTÓKÖZLEMÉNY

Változik az ügyfélfogadás rendje A Nemzeti Adó- és Vámhivatal Baranya Megyei Adó- és Vámigazgatóságának pécsi, központi ügyfélszolgálata 2017. április 15-étől új ügyfélfogadási rend szerint fogadja az ügyfeleket.

Hétfő: 8.30 – 18.00
Kedd: 8.30 – 12.00
Szerda: 8.30 – 18.00
Csütörtök: 8.30 – 12.00
Péntek: 8.30 – 11.30

Ügyfélfogadási időben intézhető ügyek: általános tájékoztatás, adóhatósági igazolások kiadása, adókártya-ügyintézés , adószám-kiadás magánszemélyeknek és egyablakon kívüli adózóknak, egészségügyi szolgáltatási járulékkal kapcsolatos tájékoztatás, adatlap-kitöltés, jogviszonnyal kapcsolatos tájékoztatás, a bejelentkező adatlapok feldolgozása, EGYKE adatlaphoz kapcsolódó tájékoztatás, törzsadat-kivonat kiadása, tájékoztatás az adószámla adatairól, adószámla-egyeztetés, adószámla-kivonat kiadása, bevallásokkal kapcsolatos teljes körű ügyintézés, POS befizetés, működő adóalanyi státusz visszaigazolása, 25 év alattiak 180 napos igazolásának, családi kedvezményes igazolások, földműves igazolások, külföldi közös igazolások kiadása, ügyfélkapu, csekk kiadás, ingyenes nyomtatványok, tájékoztató anyagok kiadása, beadványok átvétele, külföldiek és különös hatásköri adózók ügyintézése.

SAJTÓKÖZLEMÉNY

Pécs, 2017. április 12.

1 perc figyelem

Betegek gyermekek gyógyítására és állatmenhelyekre szánják a legtöbben adójuk 1 százalékát. A támogatott szervezeteknek óriási segítséget jelentenek az adóforintok, miközben az adózóktól csak néhány perc figyelmet igényel a felajánlás.

Kozármisleny Város Önkormányzat Képviselő-testülete tájékoztatja a lakosságot, hogy 181/2016. (X.25.) és 17/2017. (I.23.) Ök. sz. határozataival Kozármisleny város településrendezési eszközeinek módosítását határozta el.

Jelen, a településrendezési tervek 2017. évi 2. számú módosítása, a településfejlesztési döntésekből 7 módosítási szándékot tartalmaz. A kidolgozott módosítási dokumentációt Kozármisleny város honlapjáról az alábbi helyről töltheti le: http://www.kozarmisleny.hu/docs/rend_terv/km_teleprend_tervek.pdf

A módosítási eljárás, a módosítások tartalma alapján, egyszerűsített eljárás szabályai szerint történik.

A képviselő-testület a településrendezési eszközök lakossággal, érdekképviseleti-, civil- és gazdálkodó szervezetekkel történő egyeztetésének szabályait a tervezés megindítása előtt, 5/2017. (III.22.) önkormányzati rendelettel elfogadott szabályok szerint határozta meg.

Előzőek megismerése alapján, ezúton kérem, hogy amennyiben a módosítások tartalmával kapcsolatban véleménye, észrevétele van, azt 15 napon belül írásban a polgármesternek címezve, postai úton vagy elektronikus formában küldje meg.

Kozármisleny, 2017. április 5.

dr. Biró Károly s.k.
polgármester

Felhívjuk a tisztelt lakosság figyelmét, hogy a DÉL-KOM KFT

2017. Április 4-én (kedden) főúttól nyugatra,

2017. Április 11-én (kedden) főúttól keletre

Térítésmentesen lomtalanítást végez Kozármislenyben. Kérjük, hogy a hulladékokat a fenti napokon reggel 6 óráig szíveskedjenek kihelyezni. Továbbá kérjük, hogy a szóródó hulladékokat gyűjtődobozokba vagy zsákokba helyezzék ki.

Nem helyezhető ki:
- Építési törmelék
- Állati tetemek
- Zöldhulladék
- Veszélyes hulladék (akkumulátor, gumiabroncs, növényvédőszeres, festékes doboz stb.)
- Elektronikai hulladék (tv, hűtőszekrény stb.)

Tisztelt Ebtartó!

 Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998.évi XXVIII. Törvény 42/b.§ (1) bekezdése alapján, az önkormányzat eb rendészeti feladatainak elvégzése érdekében, illetve a veszettség elleni oltás járványvédelmi vonatkozásaira való tekintettel

2017. április 1-től 2017. április 30-ig

terjedő időszakban a település közigazgatási területén tartott ebek vonatkozásban a település jegyzőjeként eb összeírást rendelek el.

Teak