Kedves Szülők!

Gyermekorvosi rendelésen

2019.03.29-04.02-ig

mindkét körzet betegeit Dr.Khezri Seddiq látja el saját rendelőjében, Kozármisleny, Orgona u. 2

Rendelési idő:
Hétfő: 800 - 1100 óráig
Kedd: 1230 - 1600 óráig
Szerda: 800 - 1100 óráig
Csütörtök: 1230 - 1600 óráig
Péntek: ügyelet

Sürgős esetben telefon: 06 70/421-8423

15 óra után és ünnepnap ügyelet: PTE Gyermekklinika
Pécs, József A. u.7. Tel: 72/515-104

A gyűjtés időpontja:

Főúttól Keletre: 2019.03.27 (szerda)
Főúttól Nyugatra: 2019.03.28 (csütörtök)

Kérjük a lomhulladékot a megjelölt szállítási napon reggel 6 óráig kihelyezni oly módon, hogy az– a közterület tisztán tartása érdekében – szóródás mentesen alkalmas legyen kézi emelésre, rakodásra (kisebb hulladékok esetében gyűjtődobozokba, zsákokba).

A lomtalanítás során NEM helyezhetők ki a következő anyagok:
• építési törmelék,
• állati tetemek,
• zöldhulladék,
• veszélyes hulladék (akkumulátor, gumiabroncs, növényvédőszeres-festékes dobozok, stb.),
• elektronikai hulladék (TV, hűtőszekrény, stb.)

Tisztelettel: Kozármislenyi Közös Önkormányzati Hivatal

A Köztársasági Elnök a KEH/01231-2/2019. számú határozatával

a bírósági ülnökök választását 2019. március 07. és 2019. április 30. közötti időtartamra tűzte ki.

Ülnöknek az a 30. életévét betöltött magyar állampolgár választható meg, aki nem áll a cselekvőképességet érintő gondnokság, vagy támogatott döntéshozatal hatálya alatt, továbbá büntetlen előéletű és nem áll közügyektől eltiltás hatálya alatt sem.  Az ülnököket nagykorú magyar állampolgárok, helyi önkormányzatok és egyesületek, a fiatalkorúak elleni büntetőeljárásban eljáró ülnököket a tantestületek, érdek-képviseleti szervek, valamint jogszabályban meghatározott egyéb szervezetek, a közigazgatási és munkaügyi bíróság ülnökeit elsősorban a munkavállalók és munkaadók érdek-képviseleti szervei, míg a katonai ülnököket a Magyar Honvédség és a rendvédelmi szervek illetékes parancsnokai jelölik.

Az ülnököknek az ítélkezésben a hivatásos bírákkal azonos jogaik és kötelezettségeik vannak, a megválasztott ülnöknek bírói esküt kell tennie. Az ülnököt a tisztsége gyakorlásának idejére távolléti díj, illetőleg tiszteletdíj illeti meg.

Kozármisleny, Egerág és Kisherend közigazgatási területén tartott kutyákra, macskákra, valamit legeltetett állatokra vonatkozóan – a rókák veszettség elleni immunizálásának időszakára

- 2019. április 3-tól 29-ig -

terjedő időszakra ebzárlatot és legeltetési tilalmat rendel el
Dr. Majoros Tibor járási főállatorvos.

Jelzett időszakan az ebeket megkötve vagy zárva kell tartani, és csak pórázon szabad közterületre vinni, ezen felül a község (város) egész területén tilos bármilyen fajú állat legeltetése!

Teak